Annons
Annons

Omoderna Victoria’s Secret


 

Victorias Secret Fashion Show is the most konservative event of the season where women dance in underwear and a whole world are clapping their hands. Seriously world?

”Mitt livs dröm har gått i uppfyllelse!!”

”Det här är det jag strävat efter hela min karriär”

Det här är inte citat från kvinnor som jobbat stenhårt i hela sin karriär för att sedan bli VD för ett stort företag, kanske president, eller öppnat sitt eget bed and breakfast. Det här är citat från kvinnor (just dessa citat är från Kendall Jenner och Elsa Hosk) som driver sina egna oerhört framgångsrika företag, som tjänar miljoner, som är självständiga, äger sina egna mansions, en del har barn, många driver andra projekt utöver sitt dagliga jobb. De är, med andra ord, oerhört framgångsrika businesskvinnor. Ändå är deras högsta dröm att gå på en platå i underkläder framför en publik som skriker nedanför. Jag vet inte jag, men det känns inte så modernt?

Annons

”That was the happiest thirty minutes of my life”

Ett annat citat taget från en man som satt i publiken. Mmm..

Jag fattar att Victoria’s Secret som företag gör det här. De är ett företag som säljer underkläder, så visst, på något sätt vill man ju visa upp sina plagg. Och eftersom det här skapar ett habegär utan dess like så kan man ju förstå deras motiv. MEN ÄNDÅ. Snälla nån. Ibland känns det som om vi inte kommit någonstans. Men det har vi ju. När till och med Pirelli-kalendern kommit på att det kanske vore något att förändra sig lite och Sports Illustrated också (förvisso med små steg) också försöker förändra sig något så framstår Victoria’s Secrets som en enda stor dinosaurie. Och för att inte tala om vad deras produkter i deras rosa butiker heter?

”So sexy fragrance” ”Tease” ”Seduction”

Och detta i en butik som mest säljer till tonårstjejer utan luktsinne.

När ska Victoria’s Secret också inse att kvinnor kan vara mer än kuttersmycken?

Det finns två saker som stör mig mer än något i denna gegga. Dels att alla dessa framgångsrika modeller, dessa förebilder, starka karrirärsbrudar som förutom att vara megasuperdupervälbetalda modeller också oftast har egna företag där de lanserar egna kollektioner kläder, parfymer, smycken, ja, allt möjligt. Ändå ser det här jippot som det största i sina karriärer. Hur blev det så? Det andra är att att varenda mediabolag skriver spaltmeter om denna tillställning? Artikel efter artikel om modellerna, deras dieter, deras träningsrutin, om den där fantasy-BHn och så vidare in absurdum. (och ja, även min arbetsgivare ELLE är en del av hypen). Det är som man inte ens tänker sig för? Varför ska vi bry oss så oerhört för att ett par modeller visar sig i underkläder. Vi ser det ju varje dag – HELA TIDEN. Jag fattar att det här är lite extra, lite som en rockkonsert osv osv och det är säkert roligare för modellerna att stå på ”scen” med Lady GaGa än att gå en visning under Paris Fashion Week där man måste se uttråkad och halvdöd ut. Jag fattar det. Men VAD FAN!? Är det ingen av er som ens reflekterar i det sjuka som är Victoria’s Secret Fashion Show. Vad skönt det vore om Karlie Kloss kunde gå ut och säga ”Nä, asså, fan vad det kändes rätt sunkigt att gå runt där på scen halvnaken och svintunga töntiga vingar på ryggen samtidigt som en massa halvfeta gubbar fick erektion på första raden, men jag gjorde det för att jag visste att jag då kunde få in tillräckligt med cash för att finansiera mitt drömprojekt ”Code with Klossy”. Det hade vart nått. Istället detta ständiga ”This is amaaaazing”. Kräks i munnen.

En uppmaning till samtliga som år efter år bara rullar vidare i Victoria’s Secrets hjulspår och syn på vad kvinnor ska vara – kolla in kalendern då och då, så kanske ni upptäcker att vi snart är inne i 2017. En mer modern tid. Välkommen till den. Den är mysigare för samtliga.

Victorias Secret Fashion Show is the most konservative event of the season where women dance in underwear and a whole world are clapping their hands. Seriously world?

English: 

”My life’s dream has come true !!”

”This is what I strived for my whole career”

These are not quotes from women who worked hard throughout their careers to become the CEO of a large company, perhaps the President, or opened their own bed and breakfast in the countryside. These are quotes from women (these quotes are from Kendall Jenner and Elsa Hosk) who all run their own very successful business, they earn millions, are independent, own their own mansions, some have children, many runs other projects in addition to their daily jobs. They are, in other words, extremely successful business women. Yet their biggest dream is to go on a plateau in underwear in front of an audience that screams below. I do not know, but it does not feel so modern?

”That was the happiest thirty minutes of my life”

Another quote taken from a man who was in the audience. Mmm ..

I understand that Victoria’s Secret as a company does this. They are a company that sells lingerie, so yes, somehow obviously they want to promote their garments. And because this creates a need without equality one one can understand their motives. YET. Please, sometimes it feels as if we have not got anywhere. But actually, we have. When even the Pirelli calendar realized that it might be smart to change things up a bit, and Sports Illustrated (admittedly small steps) is also trying to change their outtake om how women should be portrayed. In comparision Victoria’s Secret  seems like one big dinosaur. That is something that their beauty products on their shelfs also bare witness to:

”So sexy fragrance” ”Tease” ”Seduction”

And this at a store that sells mostly to teenage girls with no sense of smell.

When will Victoria’s Secret also realize that women can be more than products of desire?

There are two things that bothers me more than anything in this circus. One is that all these successful models, strong women that besides being super rich and famous also usually have their own businesses where they launch their own clothing collections, perfumes, jewelry, well mostly anything that comes to mind. Yet, this stunt is considered the biggest in their careers. How did this happen?

The second one is that every media company covers this event like it was a G8 meeting? Article after article about the models, their diets, their exercise routine, of that fantasy bra and so on in absurdum. (And yes, even my employer ELLE is part of the hype). It’s like we do not even think about? Why should we care so immensely of a few models showing off  in underwear. We see it every day anyways – all the time. I understand that this is a little extra, a bit like a rock concert etc etc and it’s certainly more fun for the models to stand on this ”scene” with Lady Gaga rather than to go a show during Paris Fashion Week where they have to look bored and half-dead. I get it. But what the hell !? Does anyone even reflect over the fact that this show is so far from being ok that it can be? How great would it be if Karlie Kloss could go out and say, ”Nah, fuck, I felt kind of trashy to walk around there on stage half naked with super heavy cheesy wings on my back while a bunch of bold, fat men sat front row with a erecetion, but I did it because I knew I could then bring in enough cash to finance my dream project ”Code with Klossy.” How great would that be? Instead, this constant ”this is amaaaazing.”God, I feel vomit in my mouth.

I encourage everyone that  year after year just rolls on with Victoria’s Secrets idea of what a woman should be – check out the calendar and then, perhaps you will discover that soon we are in 2017. A more modern times. That is, at least, my dream.

Follow me on Bloglovin and Instagram

 

(6)
(0)
8 kommentarer | Translate
 

Annons
Annons


Laddar